So sánh ngữ pháp -자 và -자마자

So sánh các ngữ pháp đồng nghĩa, na ná nghĩa trong tiếng Hàn sẽ giúp các bạn hiểu đúng hơn về ngữ pháp và dùng đúng tình huống, hoàn cảnh.

blogkimchi.com sẽ cùng bạn tìm hiểu các ngữ pháp đồng nghĩa, so sánh các ngữ pháp tiếng Hàn với nhau để củng cố thêm kiến thức nhé.

Hôm nay chúng ta cùng So sánh ngữ pháp -자 và -자마자. Cùng xem dưới đây nhé!

자마자
Trong hầu hết các trường hợp cấu trúc này được sử dụng để thể hiện hành động ở mệnh đề trước trở thành điều kiện như lý do hoạt động cơ dẫn đến kết quả là hành động ở mệnh đề sau xảy ra. Vì vậy nó được sử dụng khi mệnh đề trước và mệnh đề sau có liên quan đến nhau. Vì cấu trúc này chỉ tập trung và quan hệ trước sau về mặt thời gian của mệnh đề trước và mệnh đề sau nên hai động tác không có liên quan đến nhau thì vẫn có thể sử dụng.  
모자를 사자 잃어버렸다. (sai)
Không thể sử dụng cấu trúc này vì hành động mua mũ và hành động mất mũ hoàn toàn không liên quan đến nhau.
모자를 사자마자 잃어버렸다. (đúng)
Có thể sử dụng cấu trúc này vì cả hai hành động không liên quan đến nhau nhưng về mặt thời gian sau khi mua mũ thì mất mũ.
Cấu trúc này có ý nghĩa rằng người nói nhận thức được hành động ở mệnh đề trước dẫn đến tình huống mệnh đề sau. Cấu trúc này thể hiện việc người nói nhận thức được tình huống ở mệnh đề sau thì không liên quan mà chỉ diễn tả ý nghĩa ngay sau khi xảy ra hành động ở mệnh đề trước thì xảy ra mệnh đề sau.
밖에 나오자 눈이 내리기 시작했다.
Câu có nghĩa rằng sau khi ra ngoài thì người nói nhận ra tuyết bắt đầu rơi.
밖에 나오자마자 눈이 내리기 시작했다.
Câu có nghĩa rằng sau khi ra ngoài thì tuyết bắt đầu rơi.
Không thể sử dụng dạng mệnh lệnh hoặc dạng hình dụ ở mệnh đề sau.
* 집에서 나가자 택시를 타십시오. (sai)
* 집에서 나가자 택시를 탑시다. (sai)
Có thể sử dụng dạng mệnh lệnh hoặc dạng hình dụ ở mệnh đề sau.
* 집에서 나가자마자 택시를 타십시오. (đúng)
* 집에서 나가자마자 택시를 탑시다. (đúng)

Nguồn tài liệu: Ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng Cao Cấp

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận