So sánh ngữ pháp -(으)ㅁ và -기

So sánh các ngữ pháp đồng nghĩa, na ná nghĩa trong tiếng Hàn sẽ giúp các bạn hiểu đúng hơn về ngữ pháp và dùng đúng tình huống, hoàn cảnh.

blogkimchi.com sẽ cùng bạn tìm hiểu các ngữ pháp đồng nghĩa, so sánh các ngữ pháp tiếng Hàn với nhau để củng cố thêm kiến thức nhé.

Hôm nay chúng ta cùng So sánh ngữ pháp -(으)ㅁ và -기. Cùng xem dưới đây nhé!

-(으)ㅁ -기
Cấu trúc này được dùng cho các sự việc đã biết Đã xảy ra đã hoàn thành hoặc đã được quyết định. Do đó nó phù hợp sử dụng với các động từ liên quan đến các ý nghĩa trên như 옳다, 후회하다, 인정하다, 보고하다, 고백하다, 확실하다, 드러나다, 알리다.
* 물건이 모두 팔렸음을 보고했다.
cấu trúc này được sử dụng khi thể hiện việc được mong đợi việc chưa hoàn thành hoặc quá trình của hành động nào đó do đó nó phù hợp sử dụng với các động từ liên quan đến các ý nghĩa trên như 설득하다, 명령하다, 기대하다, 희망하다, 적당하다, 제안하다, 알맞다, 어렵다, 쉽다, 좋다.
* 물건이 모두 팔리기를 희망하고 있다.
Có thể thay thế bằng -는 것
* 이런 장사는 신용을 얻음이 제일이다.
= 이런 장사는 신용을 얻는 것이 제일이다.
Có thể thay thế bằng -는 것
* 그 음식은 먹기가 불편하다.
= 그 음식은 먹는 것이 불편하다.
Không thể lược bỏ trợ từ.
* 아이가 공부를 하지 않음 나무랐다. (sai)
* 아이가 공부를 하지 않음을 나무랐다. (đúng)
Có thể lược bỏ trợ từ.
* 그 친구는 만나기(가) 참 어렵다. (đúng)
* 열심히 공부해서 성공하기(를) 바랍니다. (đúng)
Có thể sử dụng dưới dạng kết câu.
* 박 부장님이 오셨다 가셨음.
* 관계자 이외에는 들어오지 못함. * 4시 10분에 회의가 있겠음.
Không thể sử dụng dưới dạng kết câu.
Tuy nhiên có thể dùng trong một số trường hợp như viết quy định bảng hướng dẫn, ghi chú ngắn, thành ngữ.
* 오늘 일기 쓰기.
* 집에 오면 손부터 씻기.
* 누워서 떡 먹기

Nguồn tài liệu: Ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng Cao Cấp

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận