Nhớ nhanh 8 nghĩa của (으)로

Cùng đọc hiểu và nhớ nhanh 8 nghĩa của (으)로 rất hay gặp trong tiếng Hàn nhé.

Trong số các tiểu từ của tiếng Hàn thì (으)로 các bạn thường dịch là “bằng” đúng không? Tuy nhiên, (으)로 có tận 8 nghĩa cơ bản mà bạn nên biết để dịch đúng hơn đó. Cùng xem nhé.

8 nghĩa cơ bản của (으)로

STT Nghĩa Dịch tương đương Ví dụ 1 Ví dụ 2
1 Phương hướng đi đâu, di chuyển về hướng nào 서울로 여행할 것이다 낮은 쪽으로 이동한다
2 Nguyên liệu   làm bằng cái gì
(으)로써
이 술은 포도로 만든다 책상은 나무로 제작했다
3 Biến hoá Thay đổi thành cái gì, sang cái gì
에서 => (으)로
옷을 치마로 바꾼다 쉬는 문화에서 활동하고 즐기는 문화로 변화했다
4 Phương thức phương pháp bằng cái gì, bằng cách nào
(으)로써
고객님에게 친절한 태도로 대해야 한다 큰 목소리로 이야기한다
5 Phương tiện, công cụ bằng cái gì, bằng cách nào
(으)로써
편지를 연필로 쓴다 버스로 간다
6 Tư cách Thân phận với tư cách là ai, thân phận gì
(으)로서
직원으로 일을 한다 봉사자로 도움을 주었다
7 Danh tính là ai   국민배우로 유명하다 우수생으로 알려져 있다
8 Lí do vì sao
(으)로 인해
코로나로 원격수업을 진행해야 한다 농민들이 가뭄으로 고통을 받고 있다

Cùng xem các ví dụ về (ㅇ)로 ở trong đề thi TOPIK nhé!

Vậy là không phải lúc nào chúng ta cũng dịch (으)로 là “bằng” đâu nhé, các bạn hãy nắm vững 8 nghĩa cơ bản trên để dịch đúng khi gặp (으)로 nha!

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận