Ôn tập làm đề TOPIK 35 – [Câu 9 ~ 10]

#한국사능력검정시험 기출문제풀기. Cùng Blog làm lại mấy đề topik cũ, vừa ôn tập từ vựng & ngữ pháp. Bạn nào chưa có mấy đề topik cũ thì vào (→tải đề topik) nhé.

※ [9~12] 다음 글 또는 도표의 내용과 같은 것을 고르십시오.(각 2점)


Chọn đáp án có nội dung đúng với nội dung trong bảng – biểu đồ

Câu 9.

① 주말에는 단체 할인을 받을 수 있다.

② 이 행사는 이번에 처음 열리는 행사이다.

③ 특별권을 사면 놀이 시설 이용료가 할인된다.

④ 지하철을 타고 가면 입장권을 싸게 살 수 있다.

Hội trợ hoa quốc tế Seoul – Lần thứ 10

Phân loại Phí vào cửa
Thông thường 9k won
Đoàn thể (Trên 20 người) 7k won
Vé đặc biệt 10k won

❖ Giá vé cho tổ chức đoàn thẻ chỉ dùng cho ngày thường.

❖ Khi mua vé đặc biệt thì có thể dùng các cơ sở bên trong nơi tổ chức sự kiện.

❖ Người đi bằng phương tiện công cộng tới thì được giảm 1000 won tiền vé.

구분 Phân loại 단체 Đoàn thể
입장료 Phí vào cửa 요금 Tiền phí, lệ phí, cước phí
일반 Thông thường 가능하다 Khả thi, có khả năng, có
이상 Trên…, quá 행사장 Địa điểm tổ chức, địa điểm
구입 Mua 할인하다 Giảm giá
대중교통 Phương tiện giao thông công cộng

① 주말에는 단체 할인을 받을 수 있다.

Vào cuối tuần các đoàn thể có thể nhận giảm giá. (Sai giá vé đoàn thể chỉ bán/nhận vào ngày thường)

② 이 행사는 이번에 처음 열리는 행사이다.

Chương trình này lần đầu tổ chức sự kiện. (Sai ngay tiêu đề tổ chức lần 10)

③ 특별권을 사면 놀이 시설 이용료가 할인된다.

Nếu mua vé đặc biệt thì phí sử dụng trang thiết bị được giảm giá (Sai nếu mua vé đặc biệt thì được sử sử dụng miễn phí đồ bên trong chứ ko phải chỉ giảm giá)

④ 지하철을 타고 가면 입장권을 싸게 살 수 있다.

Nếu đi tàu điện ngầm tới thì được mua vào cửa rẻ. (Đúng: Giảm giá 100 won)

Câu 10.

① 주인 없는 동물을 데려와 키우는 사람이 가장 적다.

Số người dẫn động vật bị bỏ rơi về nuôi là ít nhất. (Đúng)

② 인터넷에서 산 사람이 가게에서 산 사람보다 더 많다.

Những người mua trên Internet nhiều hơn so với người mua ở cửa hàng.(X)

③ 가게에서 산 사람보다 아는 사람한테서 받은 사람이 더 적다.

So với số người mua tại cửa hàng thì số người được nhận từ người quen thì ít hơn.(X)

④ 아는 사람한테서 동물을 데리고 온 사람은 전체의 반이 넘는다.

Số người mang động vật từ người quen về vượt quá nửa.(X)

[adinserter block=”34″][adinserter block=”29″]
애완동물 Thú cưng 데려오다 Dẫn về, đem về
전체의 반 1 nửa của toàn bộ (50%) 버려지다 Bị bỏ rơi
넘다 Quá, vượt qua 키우다 Nuôi dưỡng, nuôi nấng

 

5/5 - (2 bình chọn)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận