Học cấp tốc 150 ngữ pháp TOPIK II – Ngữ pháp 하도 -아/어서 (75/150)

Học cấp tốc ngữ pháp 하도 -아/어서 trong thời gian ngắn để ôn thi TOPIK II đạt hiệu quả tốt nhất.

Danh mục 150 ngữ pháp thông dụng trong TOPIK II đã được phân loại theo từng nhóm đã được blogkimchi.com trích dẫn từ sách TOPIK Essential Grammar 150 Intermediate.

Trong bài thi TOPIK II thì nội dung ngữ pháp thi từ câu số 1 đến câu số 4, (xem đề thi minh hoạ ngữ pháp TOPIK II tại đây), ngoài ra các ngữ pháp xuất hiện trong các phần thi Đọc, Nghe, Viết thường chủ yếu là các ngữ pháp sơ cấp, trung cấp và khá là đơn giản. Thí sinh không cần lo lắng quá nhiều về “ngữ pháp khi thi TOPIK”. Bạn có thể học cấp tốc list 150 ngữ pháp TOPIK II mà mình chia sẻ là đủ nhé.

Ngữ pháp số 75/150 là Ngữ pháp 하도 -아/어서

Công thức

    하도 /어서
동사 먹다 하도 먹어서
Động từ 자다 하도 자서
형용사 많다 하도 많아서
Tính từ 적다 하도 적어서

Ý nghĩa: 어떤 행동이나 상태의 정도가 아주 심한 것이 후행절의 이유가 사용한다.

Một hành động hay mức độ trạng thái nào đó nghiêm trọng đến mức trở thành lý do của vế sau.

Tạm dịch: “…quá rồi nên…”

Ví dụ:

ㆍ 가: 더 드세요.

Mời chị ăn thêm đi

 나: 아니에요. 하도 많이 먹어서 더 이상 못 먹겠어요.

Thôi, ăn nhiều quá rồi nên không thể ăn thêm được nữa

 가: 과일을 많이 샀어요?

Cậu mua được nhiều trái cây lắm à?

 나: 아니요, 과일 값이 하도 비싸서 안 샀어요.

Không. Trái cây đắt quá nên không có mua.

Chú ý: 명령문어나 청유문과 같이 사용하지 않는다.

Không sử dụng trong câu mệnh lệnh hay câu đề nghị.

Luyện tập:

다음 밑줄 부분과 의미가 비슷한 것을 고르십시오.

가: 왜 이렇게 늦게 왔어요?

나: 죄송해요. 차가 하도 막혀서 늦었어요.

1) 많이 막혀도                                    

2) 많이 막힌 덕분에

3) 많이 막힌다면                                 

4) 많이 막히는 바람에

Click để xem đáp án luyện tập

정답: 4

Trên đây là bài học cấp tốc học cấp tốc ngữ pháp TOPIK II theo danh mục 150 ngữ pháp TOPIK II thông dụng.

Để xem chi tiết về ngữ pháp 하도 -아/어서 trong tiếng Hàn cùng các lưu ý đặc biệt và so sánh ngữ pháp, hãy tham khảo mục Ngữ pháp tại blogkimchi.com nhé!

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận