Học cấp tốc 150 ngữ pháp TOPIK II – Ngữ pháp -을걸(요)(23/150)

Học cấp tốc ngữ pháp -을걸(요) trong thời gian ngắn để ôn thi TOPIK II đạt hiệu quả tốt nhất.

Danh mục 150 ngữ pháp thông dụng trong TOPIK II đã được phân loại theo từng nhóm đã được blogkimchi.com trích dẫn từ sách TOPIK Essential Grammar 150 Intermediate.

Trong bài thi TOPIK II thì nội dung ngữ pháp thi từ câu số 1 đến câu số 4, (xem đề thi minh hoạ ngữ pháp TOPIK II tại đây), ngoài ra các ngữ pháp xuất hiện trong các phần thi Đọc, Nghe, Viết thường chủ yếu là các ngữ pháp sơ cấp, trung cấp và khá là đơn giản. Thí sinh không cần lo lắng quá nhiều về “ngữ pháp khi thi TOPIK”. Bạn có thể học cấp tốc list 150 ngữ pháp TOPIK II mà mình chia sẻ là đủ nhé.

Ngữ pháp số 23/150 là Ngữ pháp -을걸(요)

Công thức

    /었을걸() -()ㄹ걸()
동사 먹다 었을결(요) 을걸(요)
Động từ 가다 갔을걸(요) 갈걸(요)
형용사 힘들다 힘들었을걸(요) 들걸(요)
Tính từ 바쁘다 빴을걸(요) 쁠걸(요)

                  |

    이었/였을걸() 일걸()
명사+이다 학생 학생이었을걸(요) 학생일걸(요)
Danh từ +이다 친구 친구였을걸(요) 친구일걸(요)

Ý nghĩa: 어떤 사실에 대한 추측을 나타낼 사용한다.

Được sử dụng khi để suy đoán 1 sự thật nào đó.

Tạm dịch: “có lẽ”, “chắc là”

*가: 보고 싶은 영화가 있어서 극장에 가려고 하는데 사람들이 많을까요?

Có bộ phim muốn xem nên mình định đến rạp, không biết có nhiều người không nhỉ?

나: 주말이니까 아마 사람들이 많을걸요.

Vì là cuối tuần nên chắc là có đông người đấy.

*가: 주말인데 다른 친구들은 뭘 하고 있을까?

Cuối tuần mà không biết những bạn khác đang làm gì nhỉ?

나: 글쎄. 아마 다들 쉬고 있을걸.

Uhm nhỉ. Chắc đang nghỉ ngơi thôi.

Mở rộng

‘-을걸()’는 추측을 나타내는 ‘- 거야‘, ‘- 거예요와 바꾸어 사용할 수 있다.

‘-을걸(요)’ có thể thay đổi với ‘-을 거야’, ‘-을 거예요’ thể hiện sự suy đoán.

Ví dụ:

어떻게 하든지 비슷할걸.

= 어떻게 하든지 비슷할 거야.

Dù làm thế nào thì cũng giống nhau thôi.

Luyện tập

밑줄 부분과 바꾸어 사용할 있는 표현으로 가장 적절한 것을 고르십시오.

가: 요즘 계속 늦게 퇴근했는데 오늘은 일찍 퇴근함 수 있을까?

나: 사장님이 오늘까지 끝내야 할 일이 있다고 하셨으니까 오늘도 늦을걸.

1) 늦을 리가 없어

2) 늦지 말아

3) 늦을 것 같아

4) 늦은 모양이야

Click để xem đáp án luyện tập

정답: 3

Cùng học cấp tốc ngữ pháp TOPIK II theo danh mục 150 ngữ pháp TOPIK II thông dụng tại blogkimchi.com nhé!

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận