Học cấp tốc 150 ngữ pháp TOPIK II – Ngữ pháp -은 채(로)(50/150)

Học cấp tốc ngữ pháp -은 채(로) trong thời gian ngắn để ôn thi TOPIK II đạt hiệu quả tốt nhất.

Danh mục 150 ngữ pháp thông dụng trong TOPIK II đã được phân loại theo từng nhóm đã được blogkimchi.com trích dẫn từ sách TOPIK Essential Grammar 150 Intermediate.

Trong bài thi TOPIK II thì nội dung ngữ pháp thi từ câu số 1 đến câu số 4, (xem đề thi minh hoạ ngữ pháp TOPIK II tại đây), ngoài ra các ngữ pháp xuất hiện trong các phần thi Đọc, Nghe, Viết thường chủ yếu là các ngữ pháp sơ cấp, trung cấp và khá là đơn giản. Thí sinh không cần lo lắng quá nhiều về “ngữ pháp khi thi TOPIK”. Bạn có thể học cấp tốc list 150 ngữ pháp TOPIK II mà mình chia sẻ là đủ nhé.

Ngữ pháp số 50/150 là Ngữ pháp -은 채(로)

Công thức

    -() ()
동사 입다 은 채로
Động từ 뜨다 뜬 채로

Ý nghĩa: 어떤 행동을 상태가 지속되는 동안 다른 행동이 이루어질 사용한다.

Hành động ở vế sau được thực hiện trong khi trạng thái của hành động ở vế trước vẫn tiếp tục

Tạm dịch: “…trong khi vẫn”, “cứ …(và làm gì)”, “(giữ nguyên trạng thái)”

Ví dụ:

ㆍ 가: 얼굴이 왜 그래요? 다쳤어요?

Mặt cậu bị sao vậy? Bị thương ở đâu à?

나: 아니요. 어제 문을 열어 놓은 채 잠을 자서 모기에게 물렸어요.

Không. Hôm qua mình mở cửa rồi cứ để vậy ngủ nên bị muỗi đốt. (ngủ trong khi vẫn mở cửa)

ㆍ한국에서는 신발을 신은 채로 방에 들어가면 안 돼요.

Ở Hàn Quốc cứ đi giầy vào nhà thì không được.

Chú ý:

‘- ()’/ 놓다,”/ 두다 결합하여/ 놓은 ’, ‘/ 자주 사용한다.

‘-은 채(로)’ thường được sử dụng kết hợp với ngữ pháp ‘아/어 놓다’,’아/어 두다’ trở thành ‘아/어 놓은 채’,’아/어 둔 채’

Ví dụ;

문을 열어 놓은 채 잠이 들었다.

Mở cửa ra để vậy và ngủ.

텔레비전을 커 둔 채 잠이 들었다.

Bật ti vi lên rồi ngủ mất.

Luyện tập:

다음 밑줄 부분과 바꾸어 있는 것을 고르십시오.     

가: 팔이 왜 그래요? 모기한테 물렸어요?

나: 네, 어제 문을 열어 놓고 잠을 자거든요.

1) 열어 놓은 채                     

2) 열어 놓은 척

3) 열어 놓으면서                    

4) 열어 놓은 사이

Click để xem đáp án luyện tập

정답: 1

Trên đây là bài học cấp tốc học cấp tốc ngữ pháp TOPIK II theo danh mục 150 ngữ pháp TOPIK II thông dụng.

Để xem chi tiết về ngữ pháp -아/어 놓다 trong tiếng Hàn cùng các lưu ý đặc biệt và so sánh ngữ pháp, hãy tham khảo mục Ngữ pháp tại blogkimchi.com nhé!

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận