Học cấp tốc 150 ngữ pháp TOPIK II – Ngữ pháp -은 감이 있다 (14/150)

Học cấp tốc ngữ pháp -은 감이 있다 trong thời gian ngắn để ôn thi TOPIK II đạt hiệu quả tốt nhất.

Danh mục 150 ngữ pháp thông dụng trong TOPIK II đã được phân loại theo từng nhóm đã được blogkimchi.com trích dẫn từ sách TOPIK Essential Grammar 150 Intermediate.

Trong bài thi TOPIK II thì nội dung ngữ pháp thi từ câu số 1 đến câu số 4, (xem đề thi minh hoạ ngữ pháp TOPIK II tại đây), ngoài ra các ngữ pháp xuất hiện trong các phần thi Đọc, Nghe, Viết thường chủ yếu là các ngữ pháp sơ cấp, trung cấp và khá là đơn giản. Thí sinh không cần lo lắng quá nhiều về “ngữ pháp khi thi TOPIK”. Bạn có thể học cấp tốc list 150 ngữ pháp TOPIK II mà mình chia sẻ là đủ nhé.

Ngữ pháp số 14/150 là Ngữ pháp -은 감이 있다

Công thức

    -() 감이 있다
형용사   짧다 은 감이 있다
Tính từ 크다 큰 감이 있다

Ý nghĩa: 상황을 보고 어떤 느낌이나 생각이 드는 것을 나타낸다.

Diễn tả suy nghĩ hay cảm giác (không chắc chắn) khi thấy tình huống nào đó.

Tạm dịch: “có cảm giác như…”, “có vẻ như…”

Ví dụ:

*가: 선생님, 지금부터 열심히 공부하면 제가 그 대학교에 합격할 수 있을까요?

Cô ơi, nếu em chăm chỉ học từ bây giờ thì có thể đỗ vào trường đại học đó được không ạ?

나: 좀 늦은 감이 있지만 지금부터라도 열심히 하면 좋겠다.

Có vẻ hơi muộn một chút nhưng cho dù là bây giờ cũng nên chăm chỉ.

*가: 오늘 산 치마인데 어때요?

Cậu thấy cái váy mình vừa mua hôm nay thế nào?

나: 예쁘기는 한데 좀 짧은 감이 있네요.

Cũng đẹp đấy nhưng có cảm giác hơi ngắn thì phải.

Chú ý:    

‘-은 감이 있다’‘-은 감이 없지 않다’로도 사용한다,

‘- 감이 있다 cũng sử dụng ở dạng ‘- 감이 없지 않다

Ví dụ:    

민호의 농담은 지나친 감이 있다.

= 민호의 농담은 지나친 감이 없지 않다.

Lời nói đùa của Min-ho có vẻ hơi quá.

Luyện tập:

다음 밑줄 부분에 들어갈 알맞은 말을 고르십시오.

가: 지금부터 시험 공부를 시작해도 괜찮을까?

나: 내일이 시험이면 좀 _______ 그래도 안 하는 것보다 낮겠지.

1) 늦곤 하지만                                  

2) 늦는 김에

3) 늦은 체했지만                                   

4) 늦은 감이 있지만

Click để xem đáp án luyện tập

정답: 4

Cùng học cấp tốc ngữ pháp TOPIK II theo danh mục 150 ngữ pháp TOPIK II thông dụng tại blogkimchi.com nhé!

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận