Học cấp tốc 150 ngữ pháp TOPIK II – Ngữ pháp -(으)로 인해(서) (73/150)

Học cấp tốc ngữ pháp -(으)로 인해(서) trong thời gian ngắn để ôn thi TOPIK II đạt hiệu quả tốt nhất.

Danh mục 150 ngữ pháp thông dụng trong TOPIK II đã được phân loại theo từng nhóm đã được blogkimchi.com trích dẫn từ sách TOPIK Essential Grammar 150 Intermediate.

Trong bài thi TOPIK II thì nội dung ngữ pháp thi từ câu số 1 đến câu số 4, (xem đề thi minh hoạ ngữ pháp TOPIK II tại đây), ngoài ra các ngữ pháp xuất hiện trong các phần thi Đọc, Nghe, Viết thường chủ yếu là các ngữ pháp sơ cấp, trung cấp và khá là đơn giản. Thí sinh không cần lo lắng quá nhiều về “ngữ pháp khi thi TOPIK”. Bạn có thể học cấp tốc list 150 ngữ pháp TOPIK II mà mình chia sẻ là đủ nhé.

Ngữ pháp số 73/150 là Ngữ pháp -(으)로 인해(서)

Công thức

    () 인해()
명사 환경오염 환경오염으로 인해(서)
Danh từ 스트레스 스트레스로 인해(서)

Ý nghĩa: 선행절 때문에 후행절의 결과가 나올 사용한다.

Diễn tả vế trước mà có kết quả ở vế sau.

Tạm dịch: “vì…nên”

Ví dụ:

환경오염으로 인해서 여러 가지 문제가 생기고 있다.

Vì môi trường bị ô nhiễm nên nảy sinh nhiều vấn đề.

많은 초등 학생들이 스트레스로 인해서 고통을 받는다고 한다.

Vì nhiều học sinh tiểu học nói rằng bị áp lực nên cảm thấy tồi tệ.

ㆍ어제 내린 비로 인해 교동사고가 난 지역이 많다.

Vì hôm qua mưa nên nhiều khu vực bị xảy ra tai nạn giao thông.

Chú ý: 명령문이나 청유문과 같이 사용하자 않는다

Không sử dụng ở câu mệnh lệnh hay câu đề nghị.

Luyện tập

빈칸에 들어간 말로 알맞은 것을 고르십시오.

가: 농촌에 있는 초등학교들이 문을 닫는 경우가 많아졌대요.

나: 네, 농촌의 인구 감소(______________) 학교 다닐 아이들이 많이 줄었거든요.                                

1) 로 인해서                                       

2) 를 비롯해서

3) 를 위해서                                       

4) 에도 불구하고

Click để xem đáp án luyện tập

정답: 1

Trên đây là bài học cấp tốc học cấp tốc ngữ pháp TOPIK II theo danh mục 150 ngữ pháp TOPIK II thông dụng.

Để xem chi tiết về ngữ pháp -(으)로 인해서 trong tiếng Hàn cùng các lưu ý đặc biệt và so sánh ngữ pháp, hãy tham khảo mục Ngữ pháp tại blogkimchi.com nhé!

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận