Học cấp tốc 150 ngữ pháp TOPIK II – Ngữ pháp -(으)ㄹ 정도로 (12/150)

Học cấp tốc ngữ pháp -(으)ㄹ 정도로 trong thời gian ngắn để ôn thi TOPIK II đạt hiệu quả tốt nhất.

Danh mục 150 ngữ pháp thông dụng trong TOPIK II đã được phân loại theo từng nhóm đã được blogkimchi.com trích dẫn từ sách TOPIK Essential Grammar 150 Intermediate.

Trong bài thi TOPIK II thì nội dung ngữ pháp thi từ câu số 1 đến câu số 4, (xem đề thi minh hoạ ngữ pháp TOPIK II tại đây), ngoài ra các ngữ pháp xuất hiện trong các phần thi Đọc, Nghe, Viết thường chủ yếu là các ngữ pháp sơ cấp, trung cấp và khá là đơn giản. Thí sinh không cần lo lắng quá nhiều về “ngữ pháp khi thi TOPIK”. Bạn có thể học cấp tốc list 150 ngữ pháp TOPIK II mà mình chia sẻ là đủ nhé.

Ngữ pháp số 12/150 là Ngữ pháp -(으)ㄹ 정도로

Công thức

    /었을 정도로 -() 정도로
동사 먹다 었을 정도로 을 정도로
Động từ 가다 갔을 정도로 갈 정도로
형용사   좋다 았을 정도로 을 정도로
Tính từ 아프다 팠을 정도로 플 정도로

Ý nghĩa: 뒤에 오는 말의 정도가 앞에 오는 말과 비슷함을 나타내다.

Ngữ pháp này thể hiện mức độ của lời nói vế sau tương đương với lời nói vế trước.

Tạm dịch: “đến mức…”

Ví dụ:

*가: 목소리가 왜 그래요? 감기에 걸렸어요?

Giọng cậu sao thế? Cậu bị cảm à?

나: 네. 목소리가 안 나올 정도로 목 감기가 심해요.

Uhm. Tớ bị đau họng nặng đến mức không nói nổi ra tiếng.

*가: 다리를 다쳤다고 들었는데, 어때요?

Mình nghe nói là cậu bị thương ở chân à? Thế nào rồi?

나: 걷기 힘들 정도로 아파요.

Uhm, đau đến mức không đi được luôn.

Chú ý

  • 어떤 상황을 과장해서 말할 때 사용하기도 한다.

Cũng có thể sử dụng trong trường hợp nói phóng đại một tình huống nào đó.

Ví dụ:

*독감에 걸려서 죽을 정도로 아팠어요. (많이 아팠다는 것을 “죽을 정도로”라는 표현으로 나타내고 있다)

Vì bị cảm nên mệt (đến mức) chết đi được. (Thể hiện sự mệt mỏi nhiều “đến mức chết”)

  • 을 정도이다”의 형태로도 사용한다. Cũng được sử dụng dưới dạng 을 정도이다

Ví dụ:

*한국 사람도 알아듣기 힘들 정도로 말이 빨라요.

= 말이 빨라서 한국 사람도 알아듣기 힘들 정도예요.

Nói nhanh đến mức người Hàn Quốc cũng khó nghe.

Mở rộng:

“을 정도로”는 “을 만큼”과 바꾸어 사용할 수 있다. “을 정도로” Có thể sử dụng thay cho “을 만큼”

Ví dụ:

*옆에 있는 사람의 얼굴도 안 보일 정도로 어두워요.

= 옆에 있는 사람의 얼굴도 안 보일 만큼 어두워요.

Trời tối đến mức không nhìn thấy mặt người phía trước.

Luyện tập

다음 밑줄 친 부분과 의미가 비슷한 것을 고르십시오

*시험을 보는 교실 안은 연필 수리도 돌릴 정도로 조용해요.

1) 돌릴 뿐

2) 돌리는 대로

3) 돌리 만큼

4) 돌리는 동안에

Click để xem đáp án phần luyện tập

정답: 3

Cùng xem thêm các ngữ pháp khác trong danh mục 150 ngữ pháp thi TOPIK II nhé!

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận