Học cấp tốc 150 ngữ pháp TOPIK II – Ngữ pháp -았/었다가 (34/150)

Học cấp tốc ngữ pháp -았/었다가 trong thời gian ngắn để ôn thi TOPIK II đạt hiệu quả tốt nhất.

Danh mục 150 ngữ pháp thông dụng trong TOPIK II đã được phân loại theo từng nhóm đã được blogkimchi.com trích dẫn từ sách TOPIK Essential Grammar 150 Intermediate.

Trong bài thi TOPIK II thì nội dung ngữ pháp thi từ câu số 1 đến câu số 4, (xem đề thi minh hoạ ngữ pháp TOPIK II tại đây), ngoài ra các ngữ pháp xuất hiện trong các phần thi Đọc, Nghe, Viết thường chủ yếu là các ngữ pháp sơ cấp, trung cấp và khá là đơn giản. Thí sinh không cần lo lắng quá nhiều về “ngữ pháp khi thi TOPIK”. Bạn có thể học cấp tốc list 150 ngữ pháp TOPIK II mà mình chia sẻ là đủ nhé.

Ngữ pháp số 34/150 là Ngữ pháp -았/었다가

Công thức

    /었다가
동사 먹다 었다가
Động từ 가다 갔다가

Ý nghĩa: 어떤 일이 완전히 끝난 상반되는 일이 발생했을 사용한다.

Sử dụng khi một việc tương phản xảy ra sau khi việc nào đó kết thúc hoàn toàn.

Tạm dịch: ‘đã … nhưng’

Ví dụ:

*버스를 탔다가 잘못 탄 것 같아서 내렸어요.

Tôi đã đi xe buýt nhưng hình như tôi đi nhầm nên đã xuống xe.

*편지를 썼다가 마음에 안 들어서 버렸어요.

Mình đã viết thư nhưng không ưng lắm nên đã bỏ đi rồi.

*학교에 갔다가 몸이 안 좋아서 집으로 돌아왔어요.

Mình đã đến trường nhưng cảm thấy không khỏe nên quay về nhà.

Mở rộng: ‘-았/었다가’와 ‘-다가’“의 문법 비교

So sánh ngữ pháp ‘-았/었다가’ và ‘-다가’

Tham khảo thêm so sánh -다가 và -았/었다가 theo sách ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng dưới đây nhé!

Luyện tập:

다음 밑줄 부분에 들어갈 말로 알맞은 것을 고르십시오.                                          

가: 부모님께 드릴 선물은 사 놓았어요?

나: 지난주에______마음에 안 들어서 환불했어요. 그래서 오늘 다시 사려고요.

1) 샀다가                                      

2) 사다가

3) 샀으면                                      

4) 사길래

Click để xem đáp án luyện tập

정답: 1

Trên đây là bài học cấp tốc học cấp tốc ngữ pháp TOPIK II theo danh mục 150 ngữ pháp TOPIK II thông dụng.

Để xem chi tiết về ngữ pháp -았/었다가 cùng các lưu ý đặc biệt và so sánh ngữ pháp, hãy tham khảo mục Ngữ pháp tại blogkimchi.com nhé!

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận