Học cấp tốc 150 ngữ pháp TOPIK II – Ngữ pháp -아/어 두다 (52/150)

Học cấp tốc ngữ pháp -아/어 두다 trong thời gian ngắn để ôn thi TOPIK II đạt hiệu quả tốt nhất.

Danh mục 150 ngữ pháp thông dụng trong TOPIK II đã được phân loại theo từng nhóm đã được blogkimchi.com trích dẫn từ sách TOPIK Essential Grammar 150 Intermediate.

Trong bài thi TOPIK II thì nội dung ngữ pháp thi từ câu số 1 đến câu số 4, (xem đề thi minh hoạ ngữ pháp TOPIK II tại đây), ngoài ra các ngữ pháp xuất hiện trong các phần thi Đọc, Nghe, Viết thường chủ yếu là các ngữ pháp sơ cấp, trung cấp và khá là đơn giản. Thí sinh không cần lo lắng quá nhiều về “ngữ pháp khi thi TOPIK”. Bạn có thể học cấp tốc list 150 ngữ pháp TOPIK II mà mình chia sẻ là đủ nhé.

Ngữ pháp số 52/150 là Ngữ pháp -아/어 두다

Công thức

    / 두다
동사 만들다 만들어 두다
Động từ 사다 사 두다

Ý nghĩa: 어떤 행동을 미리 상태가 지속되는 것을 나타낸다.

Diễn tả duy trì 1 trạng thái nào đó có sẵn của hành động.

Tạm dịch: “…sẵn rồi”, “đã…rồi”

Ví dụ:

ㆍ가: 집들이 준비는 끝났어요?

Cậu chuẩn bị tiệc tân gia xong chưa?

 나: 네, 음식을 미리 만들어 두었으니까 차리기만 하면 돼요.

Uh, mình đã chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi, chỉ cần dọn lên nữa thôi.

ㆍ가: 설날에 고향에 가는 표를 미리 사야겠지요?

Chắc phải mua sẵn trước vé tàu về quê ngày tết nhỉ?

나: 안 그래도 미리 사 뒀어요.

Mình đã mua sẵn rồi.

Mở rộng:

‘-/ 두다 ‘-/ 놓다 바꾸어 사용할 있다.

‘-아/어 두다’ còn được sử dụng thay thế cho ‘-아/어 놓다’

Xem lại ngữ pháp ‘-아/어 놓다’ sau đây:

`

Ví dụ:

방 문을 잠가 두었어요.

= 방 문을 잠가 놓았어요.

Đã khóa cửa phòng rồi.

Luyện tập:

※ 다옴 밑줄 친 부분과 바꾸어 쓸 수 있는 것을 고르십시오.

가: 내일 수업에 필요한 책은 다 사?

나: 네, 아까 집에 돌아오는 길에 미리 두었어요.

1) 사 봤어요                                       

2) 사 댔어요

3) 사 주었어요                                     

4) 사 놓았어

Click để xem đáp án luyện tập

정답: 4

Trên đây là bài học cấp tốc học cấp tốc ngữ pháp TOPIK II theo danh mục 150 ngữ pháp TOPIK II thông dụng.

Để xem chi tiết về ngữ pháp -아/어 두다 trong tiếng Hàn cùng các lưu ý đặc biệt và so sánh ngữ pháp, hãy tham khảo mục Ngữ pháp tại blogkimchi.com nhé!

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận