Học cấp tốc 150 ngữ pháp TOPIK II – Ngữ pháp -아/어도 (4/150)

Học cấp tốc ngữ pháp -아/어도 trong thời gian ngắn để ôn thi TOPIK II đạt hiệu quả tốt nhất.

Danh mục 150 ngữ pháp thông dụng trong TOPIK II đã được phân loại theo từng nhóm đã được blogkimchi.com trích dẫn từ sách TOPIK Essential Grammar 150 Intermediate.

Trong bài thi TOPIK II thì nội dung ngữ pháp thi từ câu số 1 đến câu số 4, (xem đề thi minh hoạ ngữ pháp TOPIK II tại đây), ngoài ra các ngữ pháp xuất hiện trong các phần thi Đọc, Nghe, Viết thường chủ yếu là các ngữ pháp sơ cấp, trung cấp và khá là đơn giản. Thí sinh không cần lo lắng quá nhiều về “ngữ pháp khi thi TOPIK”. Bạn có thể học cấp tốc list 150 ngữ pháp TOPIK II mà mình chia sẻ là đủ nhé.

Ngữ pháp số 4/150 là Ngữ pháp -아/어도

Công thức

    /어도
동사 만나다            만나도
Động từ 먹다 먹어도
    /어도
형용사 많다 많아도
Tính từ 늦다 늦어도

Ý nghĩa: 선행절의 사실을 인정하지만 그것이 후행절의 내용에 영향을 주지 않을 때 사용한다.

Ngữ pháp trên được sử dụng khi công nhận sự thật ở mệnh đề trước nhưng cái đó không ảnh hưởng đến nội dung ở mệnh đề sau.

Tạm dịch: “dù…”

Ví dụ:

* 가: 요즘 영어를 공부한다고 들었는데 많이 늘었어요?

Dạo này nghe nói là cậu học tiếng anh à, giỏi lên nhiều rồi chứ?

나: 아니요. 아무리 노력해도 실력이 늘지 않아요.

Không đâu, dù tớ nỗ lực thế nào thì năng lực vẫn không tăng lên.

* 가: 몇 시까지 와야 해요?

Muộn nhất là mấy giờ phải đến thế?

나: 아무리 늦어도 10시까지는 꼭 와야 합니다.

Dù có muộn thì cũng phải đến trước 10h nhé.

Mở rộng:

* So sánh ngữ pháp ‘-아/어도’ và  ‘-더라도’

Luyện tập:

다음 밑줄 친 부분에 가장 알맞은 것을 고르십시오.

Chọn đáp án đúng nhất điền vào …

가: 무슨 걱정 있니?

나: …….. 친구한테 연락이 안 와서.

1) 아무리 기다려도                        

2) 계속 기다리더라도

3) 끝까지 기다린다고 하고                 

4) 오랫동안 기다리고 나면

Click để xem đáp án phần luyện tập

정답: 1

Cùng xem thêm các ngữ pháp khác trong danh mục 150 ngữ pháp thi TOPIK II nhé!

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận