Học cấp tốc 150 ngữ pháp TOPIK II – Ngữ pháp -도록 (37/150)

Học cấp tốc ngữ pháp -도록 trong thời gian ngắn để ôn thi TOPIK II đạt hiệu quả tốt nhất.

Danh mục 150 ngữ pháp thông dụng trong TOPIK II đã được phân loại theo từng nhóm đã được blogkimchi.com trích dẫn từ sách TOPIK Essential Grammar 150 Intermediate.

Trong bài thi TOPIK II thì nội dung ngữ pháp thi từ câu số 1 đến câu số 4, (xem đề thi minh hoạ ngữ pháp TOPIK II tại đây), ngoài ra các ngữ pháp xuất hiện trong các phần thi Đọc, Nghe, Viết thường chủ yếu là các ngữ pháp sơ cấp, trung cấp và khá là đơn giản. Thí sinh không cần lo lắng quá nhiều về “ngữ pháp khi thi TOPIK”. Bạn có thể học cấp tốc list 150 ngữ pháp TOPIK II mà mình chia sẻ là đủ nhé.

Ngữ pháp số 37/150 là Ngữ pháp -도록

Công thức

    도록
동사 먹다 도록
Động từ 가다 도록
형용사 쉽다 도록
Tính từ 따뜻하다 따뜻하도록

Ý nghĩa 1: 선행절이 후행절에 대한 목적을 나타낸다.

Diễn tả hành động ở vế trước là mục đích của hành động vế sau.

Tạm dịch: “để cho, để mà”

Ví dụ:

*가: 시험을 잘 보도록 열심히 공부하세요.

Để kì thi đạt kết quả tốt hãy học hành chăm chỉ nhé.

나: 네, 알겠습니다.

Vâng, em biết rồi

*아이들이 먹기 쉽도록 작게 만들었어요.

Tôi đã cắt nhỏ ra để bọn trẻ dễ ăn.

Ý nghĩa 2: 어떤 시간이 될 때까지의 의미를 나타낸다.

Diễn tả ý nghĩa ‘đến một thời gian nào đó’

Ví dụ:

ㆍ동생은 한 달이 넘도록 연락이 없다.

Em trai tôi đã hơn 1 tháng nay không có liên lạc gì rồi.

밤새도록 친구와 이야기했어요.

  Đã nói chuyện với bạn đến tận đêm.

Mở rộng 1:  ‘도록` 1 의미일 목적의 ‘- 바꾸어 사용할 있다.

  – Khi ‘도록’ mang ý nghĩa 1 có thể thay thế cho ‘게’

Ví dụ:

ㆍ다 들을 수 있도록 큰 소리로 말해 주세요.

= 다 들을 수 있게 큰 소리로 말해 주세요.

Hãy nói to để mọi người đều có thể nghe được.

Mở rộng 2: ‘-도록’과 ‘-기 위해서’의 문법  비교

So sánh ngữ pháp  ‘-도록‘ và ‘- 위해서

목적을 나타내는 ‘-도록 ‘- 위해서 바꾸어 사용할 있다.

Khi ‘-도록’ mang nghĩa chỉ mục đích thì có thể thay thể được cho ‘-기 위해서’

 Ví dụ

성공하도록 최선을 다하고 있습니다.

= 성공하기 위해서 최선을 다하고 있습니다.

Tôi đang cố gắng hết sức để thành công.

그러나 ‘- 위해서 선행절과 후행절의 주어가 다른 경우에는 사용할 없다.

Tuy nhiên, ‘-기 위해서’ không được sử dụng trong trường hợp vế trước và vế sau không cùng chủ ngữ

Ví dụ

ㆍ민호가(주어) 시험을 잘 보도록 제가(주어) 도와줄 거에요. (đúng)

= 민호가(주어) 시험을 잘 보기 위해서 제가(주어) 도와줄 거예요. (sai)

Luyện tập

  본문에서 (   )안에 들어갈 말로 알맞은 것을 고르십시오.      

  꿈이 있고 그 꿈을 이루기 위해 어떤 노력을 해야 하는지 아는 청소년이라면 시간을 낭비하거나 할 일이 없어서 방황하는 일이 적을 것이다. 따라서 청소년에게 자신이 잘하는 일이 무엇인지 알게 하고 그것에 맞는 꿈을 꾸게 하는 일은 매우 중요하다. 청소년이 자신의 (   ) 제일 좋은 방법은 다양한 동아리 활동에 참여해 보게 하는 것이다. 동아리 활동을 통해 청소년들은 자연스럽게 자신의 재능과 꿈에 대해 생각할 기회를 갖게 된다.

1) 재능을 발견해도 꿈을 가지기만 하는

2) 재능을 발견하거나 꿈을 가질 리가 없는

3) 재능을 발견하거나 꿈을 가지도록 하는

4) 재능을 발견해도 꿈을 가질 수조차 없는

Click để xem đáp án luyện tập

정답: 3

Trên đây là bài học cấp tốc học cấp tốc ngữ pháp TOPIK II theo danh mục 150 ngữ pháp TOPIK II thông dụng.

Để xem chi tiết về ngữ pháp -도록 cùng các lưu ý đặc biệt và so sánh ngữ pháp, hãy tham khảo mục Ngữ pháp tại blogkimchi.com nhé!

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận