Học cấp tốc 150 ngữ pháp TOPIK II – Ngữ pháp -더라도 (2/150)

Học cấp tốc ngữ pháp -더라도 trong thời gian ngắn để ôn thi TOPIK II đạt hiệu quả tốt nhất.

Danh mục 150 ngữ pháp thông dụng trong TOPIK II đã được phân loại theo từng nhóm đã được blogkimchi.com trích dẫn từ sách TOPIK Essential Grammar 150 Intermediate.

Trong bài thi TOPIK II thì nội dung ngữ pháp thi từ câu số 1 đến câu số 4, (xem đề thi minh hoạ ngữ pháp TOPIK II tại đây), ngoài ra các ngữ pháp xuất hiện trong các phần thi Đọc, Nghe, Viết thường chủ yếu là các ngữ pháp sơ cấp, trung cấp và khá là đơn giản. Thí sinh không cần lo lắng quá nhiều về “ngữ pháp khi thi TOPIK”. Bạn có thể học cấp tốc list 150 ngữ pháp TOPIK II mà mình chia sẻ là đủ nhé.

Ngữ pháp số 2/150 là Ngữ pháp -더라도

Công thức

    -았/었더라도 -더라도
동사 가다 더라도 더라도
Động từ 먹다 었더라도 더라도
형용사 많다           았더라도 더라도
Tính từ 비싸다          쌌더라도       비싸더라도
    이었/였더라도            (이)더라도
명사+이다 선생님 선생님이었더라도 선생님이더라도
Danh từ 친구          친구였더라도            친구더라도

Ý nghĩa: 선행절의 사실은 인정하지만 그것이 후행절의 내용에 영향을 주지 않을 때 사용한다.

Ngữ pháp trên sử dụng khi công nhận sự thật ở mệnh đề trước nhưng nó không ảnh hưởng đến nội dung ở mệnh đề sau.

Tạm dịch: “dù…”

Ví dụ:

* 가: 엄마, 나는 사촌언니 결혼식에 못 갈 것 같아요.

Mẹ ơi, có lẽ con sẽ không đến đám cưới của chị họ được.

나: 아무리 바쁘더라도 언니 결혼식에는 가야지.

Dù bận thế nào đi nữa thì con cũng phải đến lễ cưới của chị chứ.

* 미국에 가더라도 자주 전화해

Dù đi Mỹ nhưng vẫn gọi điện thường xuyên đấy nhé.

Mở rộng:

‘-더라도’는 ‘-아/어도’와 바꾸어 사용할 수 있다.

‘-더라도’ có thể thay thế với ‘-아/어도’

Ví dụ:

날씨가 춥더라도 학교에는 가야 돼 = 날씨가 추워도 학교에는 가야 돼.

Dù trời lạnh vẫn phải đến trường.

*So sánh ‘-더라도’ và ‘-아/어도’

/어도는 선행절의 일이 일어난 상황과 아직 일어나지 않은 상황에서 모두 사용할 수 있다. 하지만 더라도는 선행절의 일이 아직 일어나지 않은 상황에서만 사용할 수 있다.

/어도 có thể sử dụng trong tình huống mà việc ở mệnh đề trước đã xảy ra hoặc chưa xảy ra. Còn –더라도 thì chỉ sử dụng được trong tình huống việc ở mệnh đề trước vẫn chưa xảy ra.

Ví dụ:

* 이미 공부했지만 이해가 되는 상황:

Trường hợp đã học rồi nhưng vẫn chưa hiểu:

아무리 공부해도 잘 이해가 안 돼요.

Dù học thế nào vẫn không hiểu được.

* 앞으로 공부한다고 해도 이해가 같은 상황

Trường hợp dù có học đi nữa vẫn sẽ không hiểu được:

아무리 공부해도 잘 이해가 안 될 거예요.

= 아무리 공부하더라도 잘 이해가 안 될 거예요.

Dù có học cũng sẽ không hiểu được.

Luyện tập:

밑줄 부분과 바꾸어 있는 것을 고르십시오.

Chọn đáp án có thể thay thế phần gạch chân

가: 컴퓨터를 사려고 하는데 어느 회사 제품이 좋을까요?

나: 가격이 조금 비싸더라도 믿을 수 있는 회사에서 만든 제품을 사는 게 좋아요.

1) 비싸도

2) 비싸더니

3) 비써도

4) 비싸더라니

Click để xem đáp án phần luyện tập

정답: 1

Cùng xem thêm các ngữ pháp khác trong danh mục 150 ngữ pháp thi TOPIK II nhé!

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận