Học cấp tốc 150 ngữ pháp TOPIK II – Ngữ pháp -는다면 (58/150)

Học cấp tốc ngữ pháp -는다면 trong thời gian ngắn để ôn thi TOPIK II đạt hiệu quả tốt nhất.

Danh mục 150 ngữ pháp thông dụng trong TOPIK II đã được phân loại theo từng nhóm đã được blogkimchi.com trích dẫn từ sách TOPIK Essential Grammar 150 Intermediate.

Trong bài thi TOPIK II thì nội dung ngữ pháp thi từ câu số 1 đến câu số 4, (xem đề thi minh hoạ ngữ pháp TOPIK II tại đây), ngoài ra các ngữ pháp xuất hiện trong các phần thi Đọc, Nghe, Viết thường chủ yếu là các ngữ pháp sơ cấp, trung cấp và khá là đơn giản. Thí sinh không cần lo lắng quá nhiều về “ngữ pháp khi thi TOPIK”. Bạn có thể học cấp tốc list 150 ngữ pháp TOPIK II mà mình chia sẻ là đủ nhé.

Ngữ pháp số 58/150 là Ngữ pháp -는다면

Công thức

    /었다면 -()ㄴ다면 -() 거라면
동사 먹다 었다면 는다면 을 거라면
Động từ 가다 갔다면 간다면 갈 거라면
    /었다면 다면
형용사 작다 았다면 다면
Tính từ 크다 켰다면 다면
    이었/였다면 -()라면
명사+이다 사진 사진이었다면 사진이라면
Danh từ 친구 친구였다면 친구라면

Ý nghĩa: 조건을 나타내거나 일어나지 않은 일을 가정할 사용한다.

Sử dụng khi giả định một điều kiện hay một việc không xảy ra.

Tạm dịch: “nếu…”

Ví dụ:

ㆍ지금부터라도 공부를 열심히 한다면 대학입학은 문제없을 거예요.

Từ bây giờ mà chăm chỉ học hành thì vào đại học sẽ không phải là vấn đề.

ㆍ내가 너처렴 키가 크다면 높은 굽의 신발을 신지 않을 거야.   

Nếu mình mà cao như cậu thì sẽ không đi giầy cao gót đâu.                                                        

ㆍ좋은 친구라면 그렇게 행동하지 않았을 거예요.   

Nếu là bạn tốt thì đã không hành động như thế rồi.  

Luyện tập:

다음 (   ) 알맞은 것을 고르십시오.                          

만약 지금처럼 기온이 계속 (   ) 앞으로 지구는 사람이 살기 어려운 곳이 될지도 모른다.

1) 올라가려면                             

2) 올라간다면

3) 올라가는데도                           

4) 올라갔더라면

Click để xem đáp án luyện tập

정답: 2

Trên đây là bài học cấp tốc học cấp tốc ngữ pháp TOPIK II theo danh mục 150 ngữ pháp TOPIK II thông dụng.

Để xem chi tiết về ngữ pháp -는다면 trong tiếng Hàn cùng các lưu ý đặc biệt và so sánh ngữ pháp, hãy tham khảo mục Ngữ pháp tại blogkimchi.com nhé!

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận