Học cấp tốc 150 ngữ pháp TOPIK II – Ngữ pháp -느라고 (63/150)

Học cấp tốc ngữ pháp -느라고 trong thời gian ngắn để ôn thi TOPIK II đạt hiệu quả tốt nhất.

Danh mục 150 ngữ pháp thông dụng trong TOPIK II đã được phân loại theo từng nhóm đã được blogkimchi.com trích dẫn từ sách TOPIK Essential Grammar 150 Intermediate.

Trong bài thi TOPIK II thì nội dung ngữ pháp thi từ câu số 1 đến câu số 4, (xem đề thi minh hoạ ngữ pháp TOPIK II tại đây), ngoài ra các ngữ pháp xuất hiện trong các phần thi Đọc, Nghe, Viết thường chủ yếu là các ngữ pháp sơ cấp, trung cấp và khá là đơn giản. Thí sinh không cần lo lắng quá nhiều về “ngữ pháp khi thi TOPIK”. Bạn có thể học cấp tốc list 150 ngữ pháp TOPIK II mà mình chia sẻ là đủ nhé.

Ngữ pháp số 62/150 là Ngữ pháp -느라고

Công thức

    느라고
동사 먹다 느라고
Động từ 보다 느라고

Ý nghĩa 1: 선행절 때문에 후행절을 없을 사용한다.

Sử dụng khi diễn tả về trước nên vế sau không thể thực hiện được

Tạm dịch: “vì mải mê … nên” (vế sau thường tiêu cực)

Có thể rút gọn thành V느라(고)

Ví dụ:

ㆍ 가: 피곤해 보여요.

Trông cậu mệt mỏi vậy.

나: 시험 공부하느라고 어제 잠을 못 자요.

Vì mải ôn thi nên hôm qua mình không ngủ được.

Ý nghĩa 2: 선행절 때문에 후행절과 같은 상황이 사용한다.

Sử dụng khi diễn tả vế trước mà có tình huống giống như ở vế sau

Ví dụ:

ㆍ 가: 지난주에 바빴어요?

Tuần trước cậu bận lắm à?

나: 네, 발표 준비를 하느라고 정신이 없었어요.

Uh. Do bận chuẩn bị bài phát biểu nên bận tối mắt tối mũi.

Chú ý:

* 선행경과 후해절은주어가 같아야 한다.

Vế trước và vế sau phải cùng chủ ngữ.

 동색이(주어) 어제 컴퓨터들 쓰느라고 내가(주어) 숙제를 못 했어요. (sai)

 * 명령문이나 청유문과 같이 사용하지 않는다.

Không sử dụng ở câu mệnh lệnh hay câu đề nghị.

Mở rộng:

‘- 바람에‘, ‘- 통에‘, ‘- 탓에 선행절과 후행절의 주어가 같을 때에만 ‘-느라고 바꾸어 사용할 있다.

Khi vế trước và vế sau các ngữ pháp ‘-는 바람에’, ‘-는 통에’, ‘-는 탓에’ có cùng chủ chủ thì có thế thay thế được cho  ‘-느라고’

Ví dụ:

ㆍ어젯밤에 게임하느라고 숙제를 못 했어요.

= 어젯밤에 게임을 하는 바람에 숙제를 못 했어요.

= 어젯밤에 게임하는 통에 숙제를 못 했어요.

= 어젯밤에 게임을 한 탓에 숙제를 못 했어요.

(Đêm qua vì mải chơi game nên mình không làm được bài tập)

Luyện tập:

다음 밑줄 부분과 바꾸어 사용할 있는 것을 고르십시오.      

가: 민우야, 지난번에 내가 빌려준 책 가지고 왔니?

나: 미안해. 집에서 급하게 나오느라고 깜박 잊어버렸어.

1) 나오길래              

2) 나오더라도

3) 나온 탓에             

4) 나온 데다가

Click để xem đáp án luyện tập

정답: 3

Trên đây là bài học cấp tốc học cấp tốc ngữ pháp TOPIK II theo danh mục 150 ngữ pháp TOPIK II thông dụng.

Để xem chi tiết về ngữ pháp -느라고 trong tiếng Hàn cùng các lưu ý đặc biệt và so sánh ngữ pháp, hãy tham khảo mục Ngữ pháp tại blogkimchi.com nhé!

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận