Học cấp tốc 150 ngữ pháp TOPIK II – Ngữ pháp -길래 (67/150)

Học cấp tốc ngữ pháp -길래 trong thời gian ngắn để ôn thi TOPIK II đạt hiệu quả tốt nhất.

Danh mục 150 ngữ pháp thông dụng trong TOPIK II đã được phân loại theo từng nhóm đã được blogkimchi.com trích dẫn từ sách TOPIK Essential Grammar 150 Intermediate.

Trong bài thi TOPIK II thì nội dung ngữ pháp thi từ câu số 1 đến câu số 4, (xem đề thi minh hoạ ngữ pháp TOPIK II tại đây), ngoài ra các ngữ pháp xuất hiện trong các phần thi Đọc, Nghe, Viết thường chủ yếu là các ngữ pháp sơ cấp, trung cấp và khá là đơn giản. Thí sinh không cần lo lắng quá nhiều về “ngữ pháp khi thi TOPIK”. Bạn có thể học cấp tốc list 150 ngữ pháp TOPIK II mà mình chia sẻ là đủ nhé.

Ngữ pháp số 67/150 là Ngữ pháp -길래

Công thức

    /었길래 길래
동사 먹다 었길래 길래
Động tử 가다 갔길래 길래
    길래
형용사 좋다 길래
Tính từ 예쁘다 예쁘길래
    ()길래
명사+이다 학생 학생이길래
Danh từ 친구 친구길래

Ý nghĩa: 선행절이 후행절의 근거나 이유가 사용한다.

Sử dụng khi diễn tả vế trước là căn cứ hay lý do cho vế sau.

Tạm dịch: “vì…nên”

Ví dụ:

ㆍ친구가 제가 만든 음식을 맛있게 먹길래 오늘도 만들어 줬어요.

Bạn tôi thích ăn đồ ăn tôi làm nên hôm nay tôi đã nấu cho bạn ấy.

ㆍ오빠가 시장에 가길래 과일 좀 사다 달라고 부탁했어요.

Anh trai đi chợ nên tôi đã nhờ mua trái cây

ㆍ어제는 날씨가 좋길래 가까운 곳으로 소풍을 갔다 왔어요.

Vì hôm qua thời tiết đẹp nên đã đi dã ngoại.

Chú ý 1: 선행절과 후행철의 주어가 다르며 선행절의 주어는 말하는 사람이 될 수 없다.

Chủ ngữ vế trước và vế sau khác nhau và chủ ngữ ở vế trước không thể trở thành người nói.

Ví dụ:

내가 (주어) 바쁘길래 내가 (주어) 여행을 없어요. (X)

Chú ý 2: 명령문이나 청유문과 같이 사용하지 않는다.

Không sử dụng trong câu mệnh lệnh hay câu đề nghị.

Mở rộng:

‘-길래 ‘-기에 바꾸어 사용할 있다. ‘-길래 구어체에 ‘-기에 문어체에 주로 사용된다.

Ngữ pháp ‘-길래‘ được sử dụng thay thế cho ‘-기에’.  

‘-길래’ sử dụng ở văn nói, ‘기에’ sử dụng dạng văn viết.

Ví dụ:

비가 많이 오길래 우산을 갖고 왔어요.

= 비가 많이 오기에 우산을 갖고 왔어요.

Vì mưa to nên đã mang ô đi theo.

Luyện tập:

  밑줄 문장을 대화에 맞게 연결한 것을 고르십시오.           

가: 점심은 드셨어요?

나: 네, 마침 친구가 왔어요. 같이 가서 먹었어요

  1. 친구가 왔길래 같이 가서 먹었어요
  2. 친구가 온다고 했으니 같이 가서 먹었어요.
  3. 친구가 온다면 같이 가서 먹었어요.
  4. 친구가 왔으면 같이 가서 먹었어요.
Click để xem đáp án luyện tập

정답: 1

Trên đây là bài học cấp tốc học cấp tốc ngữ pháp TOPIK II theo danh mục 150 ngữ pháp TOPIK II thông dụng.

Để xem chi tiết về ngữ pháp -길래 trong tiếng Hàn cùng các lưu ý đặc biệt và so sánh ngữ pháp, hãy tham khảo mục Ngữ pháp tại blogkimchi.com nhé!

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận