Học cấp tốc 150 ngữ pháp TOPIK II – Ngữ pháp -기 위해(서) (39/150)

Học cấp tốc ngữ pháp -기 위해(서) trong thời gian ngắn để ôn thi TOPIK II đạt hiệu quả tốt nhất.

Danh mục 150 ngữ pháp thông dụng trong TOPIK II đã được phân loại theo từng nhóm đã được blogkimchi.com trích dẫn từ sách TOPIK Essential Grammar 150 Intermediate.

Trong bài thi TOPIK II thì nội dung ngữ pháp thi từ câu số 1 đến câu số 4, (xem đề thi minh hoạ ngữ pháp TOPIK II tại đây), ngoài ra các ngữ pháp xuất hiện trong các phần thi Đọc, Nghe, Viết thường chủ yếu là các ngữ pháp sơ cấp, trung cấp và khá là đơn giản. Thí sinh không cần lo lắng quá nhiều về “ngữ pháp khi thi TOPIK”. Bạn có thể học cấp tốc list 150 ngữ pháp TOPIK II mà mình chia sẻ là đủ nhé.

Ngữ pháp số 39/150 là Ngữ pháp -기 위해(서)

Công thức

    위해()
동사 먹다 기 위해(서)
Động từ 사다 기 위해(서)

Ý nghĩa: 선행절은 후행절의 목적이 된다.

Hành động ở vế trước trở thành mục đích của hành động của vế sau

Tạm dịch: “để”

Ví dụ:

ㆍ한국 대학교에 들어가기 위해서 한국어능력시험 공부를 했어요.

Tôi đã thi năng lực tiếng Hàn để vào trường đại học Hàn Quốc.

ㆍ문제를 해결하기 위해서 매일 회의를 했어요.

Hằng ngày tôi họp để giải quyết vấn đề.

ㆍ면접에 입고 갈 웃을 사기 위해 백화점에 갔어요.

Tôi đã đến siêu thi để mua quần áo mặc đi phỏng vấn.

Mở rộng 1:  ‘-기 위해(서)’는 ‘-기 위하여’와 바꾸어 사용할 수 있다.

‘-기 위해(서)’  và  ‘-기 위하여’ có thể thay thế cho nhau.

Ví dụ:

ㆍ학교를 발전시키기 위해 노력하겠습니다.

= 학교를 발전시키기 위하여 노력하겠습니다.

Tôi sẽ nỗ lực để phát triển trường học.

Mở rộng 2:  ‘-기 위해(서)는 ‘-으려고’, ‘-고자’와 바꾸어 사용할 수 있다.

‘-기 위해(서)’, ‘-으려고’ , ‘-고자’ có thể thay thế cho nhau.

Ví dụ:

영어를 배우기 위해서 미국에 갔어요.

= 영어를 배우려고 미국에 갔어요.

= 영어를 배우고자 미국에 갔어요.

Tôi đã đi Mỹ để học tiếng Anh.

Mở rộng 3:  ‘-기 위해(서)’와 ‘-도록’의 문법 비교

So sánh ngữ pháp ‘- 위해() và  ‘-도록’  xem ngữ pháp 37

Luyện tập:

문장을 바르게 연결한 것을 고르십시오.                        

칭찬을 받다 / 그 일을 한 것은 아니다

1) 칭잔을 받은 듯이 그 일을 한 것은 아닙니다.

2) 칭찬을 받기 위해서 그 일을 한 것은 아닙니다.

3) 칭찬을 받기만 해도 그 일을 한 것은 아닙니다.

4) 칭찬을 받으려고 하니까 그 일을 한 것은 아닙니다.

Click để xem đáp án luyện tập

정답: 2

Trên đây là bài học cấp tốc học cấp tốc ngữ pháp TOPIK II theo danh mục 150 ngữ pháp TOPIK II thông dụng.

Để xem chi tiết về ngữ pháp -기 위해 cùng các lưu ý đặc biệt và so sánh ngữ pháp, hãy tham khảo mục Ngữ pháp tại blogkimchi.com nhé!

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận