Học cấp tốc 150 ngữ pháp TOPIK II – Ngữ pháp -기 마련이다(42/150)

Học cấp tốc ngữ pháp -기 마련이다 trong thời gian ngắn để ôn thi TOPIK II đạt hiệu quả tốt nhất.

Danh mục 150 ngữ pháp thông dụng trong TOPIK II đã được phân loại theo từng nhóm đã được blogkimchi.com trích dẫn từ sách TOPIK Essential Grammar 150 Intermediate.

Trong bài thi TOPIK II thì nội dung ngữ pháp thi từ câu số 1 đến câu số 4, (xem đề thi minh hoạ ngữ pháp TOPIK II tại đây), ngoài ra các ngữ pháp xuất hiện trong các phần thi Đọc, Nghe, Viết thường chủ yếu là các ngữ pháp sơ cấp, trung cấp và khá là đơn giản. Thí sinh không cần lo lắng quá nhiều về “ngữ pháp khi thi TOPIK”. Bạn có thể học cấp tốc list 150 ngữ pháp TOPIK II mà mình chia sẻ là đủ nhé.

Ngữ pháp số 42/150 là Ngữ pháp -기 마련이다

Công thức

    마련이다
동사 먹다 기 마련이다
Động từ 가다 기 마련이다
형용사 좋다 기 마련이다
Tính từ 예쁘다 예쁘기 마련이다

 Ý nghĩa: 어떤 사실이나 상황이 자연스럽고 당연하다는 것을 나타낸다.

Diễn tả 1 sự thật hay tình huống nào đương nhiên xảy ra.

Tạm dịch: “đương nhiên là, dĩ nhiên là, thường là…”

Ví dụ:

ㆍ사랑하는 사람이 제일 멋있어 보이기 마련이에요.

Người mình yêu đương nhiên là trông đẹp/ngầu nhất rồi.

ㆍ아플 때 고향 생각이 많이 나기 마련이에요.

Lúc ốm đau thường là lúc nhớ nhiều về quê hương.

ㆍ처음에는 누구나 실수하기 마련이에요.

Lần đầu thì đương nhiên là ai cũng mắc lỗi.

Chú ý:          

* ‘- 마련이다 ‘- 마련이다 같은 표현이다.

‘-게 마련이다’ và  ‘-기 마련이다’ giống nhau.

Ví dụ:

 많이 먹으면 살이 찌기 마련이에요.

= 많이 먹으면 살이 찌게 마련이에요.

Nếu ăn nhiều đương nhiên sẽ tăng cân.

Mở rộng:

* ‘- 마련이다‘- 당연하다, ‘- 법이다’와 바꾸어 사용할 수 있다.

‘-기 마련이다’ có thể thay với ‘-는 게 당연하다’‘-는 법이다’

Ví dụ:

ㆍ많이 먹으면 살이 찌기 마련이에요.

= 많이 먹으면 살이 찌는 게 당연해요.

= 많이 먹으면 살이 찌는 법이에요.

Nếu ăn nhiều đương nhiên sẽ tăng cân.

Luyện tập:

밑줄 부분을 같은 의미로 바꾸어 것을 고르십시오.

가: 선배들은 모두 잘하는데 져만 자꾸 실수를 해서 고민이에요.

나: 처음에는 실수하는 당연하죠. 너무 고민하지 마세요.                                                              

1) 실수할 정도예요                                

2) 수하기름 바라요

3) 실수한다는 말이에요                            

4) 실수하기 마련이에요

Click để xem đáp án luyện tập

정답: 4

Trên đây là bài học cấp tốc học cấp tốc ngữ pháp TOPIK II theo danh mục 150 ngữ pháp TOPIK II thông dụng.

Để xem chi tiết về ngữ pháp -기 마련이다 trong tiếng Hàn cùng các lưu ý đặc biệt và so sánh ngữ pháp, hãy tham khảo mục Ngữ pháp tại blogkimchi.com nhé!

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận