Học cấp tốc 150 ngữ pháp TOPIK II – Ngữ pháp -기도 하다 (48/150)

Học cấp tốc ngữ pháp -기도 하다 trong thời gian ngắn để ôn thi TOPIK II đạt hiệu quả tốt nhất.

Danh mục 150 ngữ pháp thông dụng trong TOPIK II đã được phân loại theo từng nhóm đã được blogkimchi.com trích dẫn từ sách TOPIK Essential Grammar 150 Intermediate.

Trong bài thi TOPIK II thì nội dung ngữ pháp thi từ câu số 1 đến câu số 4, (xem đề thi minh hoạ ngữ pháp TOPIK II tại đây), ngoài ra các ngữ pháp xuất hiện trong các phần thi Đọc, Nghe, Viết thường chủ yếu là các ngữ pháp sơ cấp, trung cấp và khá là đơn giản. Thí sinh không cần lo lắng quá nhiều về “ngữ pháp khi thi TOPIK”. Bạn có thể học cấp tốc list 150 ngữ pháp TOPIK II mà mình chia sẻ là đủ nhé.

Ngữ pháp số 48/150 là Ngữ pháp -기도 하다

Công thức

    기도 하다
동사 읽다 기고 하다
Động từ 사다 기도 하다

Ý nghĩa: 가끔 그러한 경우도 있다고 말할 때 사용한다.

Sử dụng khi thỉnh thoảng cũng có thể xảy ra trường hợp như thế.

Tạm dịch: “(thỉnh thoảng) cũng”

Ví dụ:

ㆍ 가: 부모님께는 자주 연락을 드려요?

Cậu thường xuyên liên lạc với bố mẹ không?

나: 네, 보통 전화를 하지만 가끔 편지를 하기도 해요.

Có. Bình thường điện thoại nhưng thỉnh thoảng cũng viết thư.

ㆍ가: 보통 어디에서 공부해요?

Bình thường cậu học ở đâu?

나: 보통은 기숙사에서 공부하지만 주말에는 도서관에 가기도 해요.

Bình thường tớ học ở kí túc xá nhưng cuối tuần thỉnh thoảng cũng đến thư viện.

Mở rộng 1: ‘V기도 하고 V기도 하다’는 선행절의 일을 할 때도 있고 후행절의 일을 할 때도 있을 때 사용해요.

Cấu trúc ‘V기도 하고 V기도 하다’ diễn tả cũng có khi hành động ở vế trước, cũng có khi hành động ở vế sau.

Ví dụ:

요리를 하기도 하고 사 먹기도 해요.

Cũng có khi mình nấu ăn, cũng có khi ăn ngoài.

Mở rộng 2: ‘A기도 하고 A-기도 하다’는 선행절의 정보에 후행절의 내용을 추가할 때 사용해요.

Ngữ pháp ‘A기도 하고 A-기도 하다’ sử dụng khi nội dung ở vế sau bổ sung thêm thông tin cho vế trước

Ví dụ:

그 사람은 친절하기도 하고 재미있기도 해요. (대동)

Người đó vừa thân thiện, vừa thú vị. (bổ sung)

영화가 재미있기도 하고 무섭기도 해요. (대조)

Bộ phim vừa thú vị vừa sợ. (đối chiếu, so sánh)

Luyện tập:

다음 밑줄 부분과 바꾸어 있는 것을 고르십시오.

가: 한국 대학생들은 보통 방학에 무엇을 해요?

나: 보통 공부를 하지만 아르바이트를 하기도 해요.

1) 보통 공부만 하고 아르바이트는 안 해요

2) 가끔 아르바이트를 하는 경우도 있어요

3) 보통 공부는 안 하고 아르바이트밖에 안 해요

4) 공부는커녕 아르바이트를 하는 경우도 없어요

Click để xem đáp án luyện tập

정답: 2

Trên đây là bài học cấp tốc học cấp tốc ngữ pháp TOPIK II theo danh mục 150 ngữ pháp TOPIK II thông dụng.

Để xem chi tiết về ngữ pháp -기도 하다 trong tiếng Hàn cùng các lưu ý đặc biệt và so sánh ngữ pháp, hãy tham khảo mục Ngữ pháp tại blogkimchi.com nhé!

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận