Học cấp tốc 150 ngữ pháp TOPIK II – Ngữ pháp -고 나서 (29/150)

Học cấp tốc ngữ pháp -고 나서 trong thời gian ngắn để ôn thi TOPIK II đạt hiệu quả tốt nhất.

Danh mục 150 ngữ pháp thông dụng trong TOPIK II đã được phân loại theo từng nhóm đã được blogkimchi.com trích dẫn từ sách TOPIK Essential Grammar 150 Intermediate.

Trong bài thi TOPIK II thì nội dung ngữ pháp thi từ câu số 1 đến câu số 4, (xem đề thi minh hoạ ngữ pháp TOPIK II tại đây), ngoài ra các ngữ pháp xuất hiện trong các phần thi Đọc, Nghe, Viết thường chủ yếu là các ngữ pháp sơ cấp, trung cấp và khá là đơn giản. Thí sinh không cần lo lắng quá nhiều về “ngữ pháp khi thi TOPIK”. Bạn có thể học cấp tốc list 150 ngữ pháp TOPIK II mà mình chia sẻ là đủ nhé.

Ngữ pháp số 29/150 là Ngữ pháp -고 나서

Công thức

    나서
동사 먹다 고 나서
Động từ 가다 고 나서

Ý nghĩa: 선행절의 일을 모두 끝낸 후에 후행절의 일을 할 때 사용한다.

Diễn tả hành động ở vế sau được thực hiện khi hành động ở vế trước kết thúc.

Tạm dịch: “sau khi…”

Ví dụ:

취직하고 나서 결혼할 생각이에요.

Tôi sẽ kết hôn sau khi xin được việc.

여행지에 도착하고 나서 부모님께 전화 드렸어요.

Sau khi đến nơi du lịch thì đã gọi điện cho bố mẹ.

그 일에 대해 친구와 이야기하고 나서 마음이 가벼워졌어요.

Sau khi tâm sự được với bạn về việc đó thì đã thấy nhẹ lòng hơn.

Mở rộng 1: ‘-고 나서’는 ‘-고서’와 바꾸어 사용할 수 있다.

‘-고나서’ có thể thay thế cho ‘-고서’

Ví dụ:

ㆍ샤워를 하고 나서 맥주를 마셨다.

= 샤워를 하고서 맥주를 마셨다.

Tôi đã uống bia sau khi tắm xong.

Mở rộng 2: ‘-고 나서’와 ‘-고 나면’의 문법 비교

So sánh ngữ pháp giữa ‘-고 나서’ và ‘-고 나면’

‘- 나서 달리 ‘- 나면 선행절의 일이 끝난 것이 후행절의 조건이 사용하는 문법 이다.

Khác với ‘-고 나서’, ‘-고 나면’ diễn tả hành động ở vế trước kết thúc là điều kiện của vế sau xảy ra.

 Ví dụ:

목욕을 하고 나면 기분이 좋아질 거예요

(Nếu) Tắm xong thì tâm trạng sẽ tốt hơn.

Luyện tập              

※ 다음 밑줄 친 부분 중 틀린 것을 찾아 바르게 고쳐 쓰십시오.

얼마 전 집에서 텔레비전을 치웠다. 탤레비전을 (1)치우고 나면 변화가 생겼다. 텔레비전을 (2)보는 대신 가족들과 대화를 하게 되었고, 또 가족 사이에 웃음이 생겼다. 텔레비전이 없어서 (3)허전하기도 했지만 이제는 텔레비전이 없는 것이 얼마나 (4)좋은지 모른다.

Click để xem đáp án luyện tập

정답: 1 치우고 나면 => 치우고 나서

Cùng học cấp tốc ngữ pháp TOPIK II theo danh mục 150 ngữ pháp TOPIK II thông dụng tại blogkimchi.com nhé!

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận