Hậu tố tiếng Hàn gốc Hán số 1 – Hậu tố -가 (list từ xịn)

blogkimchi.com sẽ cùng bạn nâng cao vốn từ vựng qua việc học nhanh nhớ lâu bằng tiền tố và hậu tố tiếng Hàn nhé!

Để làm quen với “tiền tố” hay “hậu tố” thì bạn có thể xem video sau đây: Hậu tố tiếng Hàn gốc Hán -가

Bằng việc học tiền tố và hậu tố, các bạn có thể nâng cao, mở rộng vốn từ tiếng Hàn cực kì nhanh. Đặc biệt, ghi nhớ bằng âm Hán giúp bạn hiểu và tư duy từ vựng tiếng Hàn để ôn TOPIK hiệu quả hơn rất nhiều.

Cùng bắt đầu với Hậu tố tiếng Hàn gốc Hán -가 nhé!

Nghĩa số 1a của Hậu tố -가, âm Hán là “gia”

‘그것을 전문적으로 하는 사람’, ‘그것을 직업으로 하는 사람’

người làm điều đó chuyên nghiệp’, ‘người làm việc đó như một nghề nghiệp’

소설가 小說家 tiểu thuyết gia người viết tiểu thuyết
건축가 建築家 kiến trúc gia kiến trúc sư
교육가 敎育家 giáo dục gia nhà giáo dục
만화가 漫畫家 mạn họa gia họa sĩ truyện tranh
번역가 飜譯家 phiên dịch viên biên dịch viên, dịch giả,
비평가 批評家 phê bình gia  nhà bình luận
역사가 歷史家 lịch sử gia nhà sử học
연구가 硏究家 nghiên cứu gia nhà nghiên cứu
연주가 演奏家 diễn tấu gia nghệ sĩ trình diễn nhạc cụ
연출가 演出家 diễn xuất gia đạo diễn
예술가 藝術家 nghệ thuật gia  nghệ sỹ
은행가 銀行家 ngân hàng gia chủ ngân hàng
음악가 音樂家 âm nhạc gia nhạc sĩ
작곡가 作曲家 tác khúc gia nhà soạn nhạc
철학가 哲學家 triết học gia nhà triết học
탐험가 探險家 thám hiểm gia nhà thám hiểm
투자가 投資家 đầu tư gia nhà đầu tư
평론가 評論家 bình luận gia nhà bình luận

Nghĩa số 1b của Hậu tố -가, âm Hán là “gia”

‘그것에 능한 사람’ người thông thạo điều đó

분석가 分析家 phân tích gia nhà phân tích
웅변가 雄辯家 hùng biện gia nhà hùng biện
전문가 專門家 chuyên môn gia chuyên gia
전략가 戰略家 chiến lược gia chiến lược gia
전술가 戰術家 chiến thuật gia chiến thuật gia

Nghĩa số 1c của Hậu tố -가, âm Hán là “gia”

‘그것을 많이 가진 사람’ người có nhiều điều đó

자본가 資本家 tư bản gia nhà tư bản
자산가 資産家 tư sản gia nhà tư sản
재력가 財力家 tài lực gia người giàu có

Nghĩa số 1d của Hậu tố -가, âm Hán là “gia”

‘그 특성을 지닌 사람’ người có đặc tính đó

활동가 活動家 hoạt động gia nhà hoạt động
모험가 冒險家 mạo hiểm gia nhà mạo hiểm
미식가 美食家 mỹ thực gia người sành ăn
선동가 煽動家 phiêến động gia người kích động
운동가 運動家 vận động gia  nhà tham gia vào phong trào vận động
애주가 愛酒家 ái tửu gia người thích rượu

Nghĩa số 2 của Hậu tố -가, âm Hán là “nhai”

‘거리/지역’ phố, đường, khu vực

극장가 劇場街 kịch trường nhai khu rạp chiếu phim
대학가 大學街 đại học nhai con đường quanh trường đại học
방송가 放送街 phóng tống nhai giới truyền thông
상점가 商店街 thương điếm nhai phố buôn bán
유흥가 遊興街 du hứng nhai con phố để ăn uống, chơi bời
식당가 食堂街 thực đường nhai phố ẩm thực
주택가 住宅街 trú trạch nhai khu nhà ở
환락가 歡樂街 hoan lạc nhai phố ăn chơi

Nghĩa số 3 của Hậu tố -가, âm Hán là “giá”

‘값’ giá

경매가 競買價  cạnh mãi giá giá đấu thầu
도매가 都賣價 đô mại giá giá bán buôn
분양가 分讓價 phân nhượng giá giá phân lô
발행가 發行價 phát hành giá giá phát hành
전세가 傳貰價 truyền thế giá số tiền kí gửi 
최고가 最高價 tối cao giá giá cao nhất
균일가 均一價 quân nhất giá đồng giá
약정가 約定價 ước định giá giá thỏa thuận

Cùng học thêm các tiền tố và hậu tố tiếng Hàn khác nữa ở kênh youtube BlogKimChi hoặc blogkimchi.com nha! Chúc các bạn học tốt!

Danh mục Tiền tố và Hậu tố tiếng Hàn

Hậu tố tiếng Hàn số 1 -가

Hậu tố tiếng Hàn số 2 -감

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận