Bài nghe 서울대 한국어 4A – Bài 4

Series luyện nghe tiếng Hàn từ các track audio sách 서울대 한국어 (chương trình 8 bộ). Bài hôm nay từ cuốn 말하기 4A trang 36. Bắt đầu bài nghe Phụ đề – dịch nội […]

» Read more

Bài nghe 서울대 한국어 4A – Bài 3

Series luyện nghe tiếng Hàn từ các track audio sách 서울대 한국어 (chương trình 8 bộ). Bài hôm nay từ cuốn 듣기 4A trang 36. Trong bài có một số chỗ dùng cấu trúc ngữ pháp […]

» Read more
1 2 3 4 9