Bài mẫu 쓰기 TOPIK Câu 54 느림의 가치 – Giá trị của lối sống chậm

Note lại chia sẻ với các bạn đang ôn thi Topik một bài mẫu câu 54 viết topik II, chủ đề 느림의 가치 – Giá trị của lối sống chậm. Bài viết được biên soạn bởi Topik Cô Kim.

느림의 가치 – Giá trị của lối sống chậm

Đề bài:

빠른 속도와 고도의 생산성을 추구하는 현대 사회에 대한 반동으로 단 순하고 소박한 삶을 지향하고 여유를 가지려는 느림의 가치가 재조명 되고 있습니다. 과연 고속화된 시대에 느림은 어떤 의미가 있을까요? 아래의 내용을 중심으로 ‘느림의 가치’에 대한 자신의 생각을 쓰라.
· 현대 사회에서 느림은 어떻게 평가되고 있습니까?
· 느림이 현대 사회에 미치는 긍정적인 영향은 무엇입니까?
· 생활 속에서는 느림을 어떻게 받아들이는 것이 좋습니까?

Như một chuyển động ngược đối với xã hội hiện đại luôn theo đuổi tốc độ nhanh và năng suất cao, giá trị của lối sống chậm để có được sự thư thả và hướng đến một cuộc sống giản dị, đơn thuần đang được nhìn nhận lại. Lối sống chậm có ý nghĩa như thế nào trong thời đại với nhịp sống hối hả như hiện nay?
Hãy viết suy nghĩ của bản thân về giá trị của lối sống chậm”, với trọng tâm là những nội dung sau.
• Lối sống chậm được đánh giá như thế nào trong xã hội hiện đại?
• Những tác động tích cực của lối sống chậm đối với xã hội hiện đại là gì?
• Nên tiếp nhận lối sống chậm như thế nào trong cuộc sống?

Gợi ý từ vựng:

1. 긍정적인: tích cực 2. 영향: ảnh hưởng
3. 추구하다: theo đuổi 4. 지혜: khôn ngoan
5. 경쟁력: năng lực cạnh tranh 6. 수행: thực hiện
7. 현대: hiện đại 8. 능력: năng lực
9. 통해: thông qua 10. 인간관계: mối quan hệ giữa con người
11. 과시하다: khoe khoang 12. 인식되다: được xem là
13. 목표: mục tiêu 14. 속도: tốc độ
15. 동력: động lực 16. 자신을 돌아보며: tự nhìn lại bản thân
17. 뒤쳐지다: bị thụt lùi 18. 얻다: thu được
19. 부정적으로: tiêu cực 20. 느림: chậm chạp
21. 효율성: hiệu suất
[adinserter block=”31″][adinserter block=”21″]
22. 조화: sự hài hòa 23. 속도 조절: điều chỉnh tốc độ
24. 풍요롭게: phong phú 25. 빠르게: nhanh chóng
26. 성과: thành tích 27. 높여: tăng lên
28. 인간관계: mối quan hệ giữa con người 29. 주위: xung quanh
30. 사회: xã hội 31. 방향: hướng đi
32. 성공: thành công 33. 느린: chậm chạp
34. 사생활: cuộc sống riêng tư 35. 미치다: có
36. 업무: công việc 37. 여유가: thời gian rỗi
38. 멀어지다: trở nên xa cách 39. 여유: thời gian rỗi
40. 소홀해지다: trở nên cẩu thả 41. 개선하다: cải thiện

Bài viết mẫu:

현대 사회에서는 속도가 경쟁력이므로 사람들은 빠르게 업무를 수 행함으로써 자신의 능력을 과시하고자 한다. 이런 시대에 여유 있 고 느린 삶을 추구하는 것은 부정적으로 인식되기 쉽다. 느림은 성 과를 내지도 못하고 경쟁에 뒤쳐져서 성공에서 멀어진다고 생각하 기 때문이다. 그러면 느림은 정말 부정적인 것일까? 긍정적인 영향 은 없을까?

느림은 우리에게 업무와 인간관계라는 두 가지 면에서 긍정적인 영향을 미친다. 첫째, 느림은 업무 면에서 효율성을 높여 준다. 잠 시 여유를 가지고 혹시 중요한 것을 놓치고 있는 것은 아닌지 목표 와 방향을 확인하면 업무 성과를 높일 수 있다.

Xem dịch:
Trong xã hội hiện đại, tốc độ là một lợi thế cạnh tranh, vì vậy mọi người muốn thể hiện khả năng của mình bằng cách thực hiện các nhiệm vụ một cách nhanh chóng. Theo đuổi một cuộc sống nhàn nhã và chậm rãi trong thời đại này có thể bị nhìn nhận một cách tiêu cực. Nguyên nhân bởi vì mọi người nghĩ rằng sự chậm rãi sẽ không tạo ra được thành quả, bị tụt hậu trong cạnh tranh và khó chạm đến thành công. Vậy liệu lối sống chậm có thực sự tiêu cực không? Liệu có tác động tích cực nào không?

Lối sống chậm có tác động tích cực đến chúng ta cả trong cả hai phương diện công việc và các mối quan hệ. Đầu tiên, sự chậm rãi cải thiện hiệu quả trong công việc. Bạn có thể nâng cao thành tích làm việc nếu dành một chút thời gian để xác nhận lại các mục tiêu và phương hướng, nhằm kiểm tra xem liệu bạn có đang bỏ sót điểm quan trọng nào không.

[adinserter block=”31″][adinserter block=”21″]

또한 느림은 인간관계를 풍요롭게 한다. 앞만 보고 달리다 보면 인간관계가 소홀해지기 마련인데, 느림은 통해 주위 사람들을 돌아 볼 여유가 생기면 인간관계를 개선할 수 있다.

따라서 우리는 생활 속에서 빠름과 느림의 조화를 꾀해야 한다. 업 무 중간에 가끔 속도를 늦춘다면 더 잘 달릴 수 있는 동력을 얻을 수 있다. 또한 업무가 끝난 후에는 자신에게 집중하는 느림의 시간 을 준다면 풍요로운 인간관계와 사생활을 즐길 수 있을 것이다. 빠 름과 느림의 속도 조절을 통해 일과 인간관계라는 두 마리 토끼를 다 잡을 수 있을 것이다.

느림은 경쟁적으로 달려가는 현대 사회에서 조화로운 삶을 살게 하는 삶의 지혜다. 앞으로 경쟁과 성공에만 집착하지 말고 가끔은 여유를 가지고 자신을 돌아보며 행복하게 살아가기 바란다.

Xem dịch:

Thêm nữa, lối sống chậm cũng làm phong phú thêm các mối quan hệ với người khác. Nếu bạn chỉ nhìn về phía trước và hướng đến mục tiêu, bạn dễ có xu hướng lơ là các mối quan hệ giữa con người với nhau, nhưng nhờ có lối sống chậm, bạn có thời gian để nhìn lại những người xung quanh mình, từ đó có thể cải thiện các mối quan hệ với người khác.

Vì vậy, bạn nên tìm kiếm sự hài hòa giữa nhanh và chậm trong cuộc sống của mình. Đôi khi trong công việc, lắng lại một chút giữa chừng, có thể giúp bạn có năng lượng để làm tốt hơn. Ngoài ra, nếu bạn dành cho mình một khoảng thời gian để sống chậm lại, tập trung vào bản thân sau giờ làm việc, bạn có thể có được các mối quan hệ con người và cuộc sống riêng tư nhiều màu sắc hơn. Bằng việc điều chỉnh tốc độ giữa hai mặt nhanh và chậm, bạn có thể cùng lúc đạt được cả hai mục tiêu trong công việc và trong các mối quan hệ với người khác.

Sống chậm là một phong cách sống thông minh, sống cân bằng trong một xã hội hiện đại đầy tính cạnh tranh. Trong tương lai, bạn đừng bị ám ảnh bởi sự cạnh tranh và thành công, đôi khi hãy dành chút thời gian để suy ngẫm về bản thân và sống một cuộc đời hạnh phúc.

5/5 - (2 bình chọn)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận