Nghe TOPIK II Online

Mình lười lưu Mp3 ra điện thoại mà mở Youtube thì không tắt được màn hình nên tự lưu Online để nghe. Nghe Online thế này tắt màn hình đỡ ngốn pin rồi đeo tai nghe nghe thôi ~

→ TOPIK II Kì 64.

Đánh giá bài