Nói gián tiếp trong tiếng Hàn

Cấu trúc này dùng để dẫn lời của một người nào đó một cách nguyên văn mà không phải biến đổi về động từ hoặc tính từ. “……………” 하고 말하다 […]

» Read more

Ngữ pháp 는 것

1. Sử dụng cùng với hành động nào đó và biến nó thành cụm danh từ (việc làm cái gì đó). 저는 먹는 것을 정말 좋아해요. Tôi cực kỳ thích […]

» Read more