[Phân biệt] 참석 참가 참여

Phân biệt từ đồng nghĩa. Nếu bạn tra 3 từ 참석 참가 참여 trên Naver sẽ thấy đều mang nghĩa  “Sự tham gia, Sự tham dự” nhưng nghĩa theo hoàn […]

» Read more
1 2