Luyện nghe TOPIK – Dạng câu [35:36]

Trong bài này Blog sẽ chia sẻ một vài nội dung từ cuốn sách ôn thi Topik của cô Trang để các bạn học và tham khảo nhé! Các bạn ở Hàn chú ý lịch thi Topik năm 2020 nhé, kì Topik sắp tới là:

  • Kì Topik 69
  • Ngày đăng ký thi 31/01/2020
  • Ngày thi: 12/04/2020

Còn bây giờ chúng ta làm thử một bài Topik 듣기Dạng câu [35:36] nhé.

[35~36] 다음을 듣고 물음에 답하싶시오. (각 2점)

Hãy nghe nội dung sau và trả lời câu hỏi. ( mỗi câu 2 điểm)

35.남자는 무엇을 하고 있는지 고르십시오.

① 조선 시대 역사에 대해  설명하고 있다.

② 더 많은 역사 자료 전시를 요청하고 있다.

③ 역사 교육 프로그램의 필요성을 강조하고 있다.

④ 조선 시대 기록 문화 전시의 의의를 밝히고 있다.

36. 듣은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

① 조선 시대에 편찬된 역사 자료는 수가 많지 않다.

② 이 전시실에 어린이나 학생들은 입장할 수 없다.

③ 조선 시대에는 완이 직접 역사를 기록하기도 하였다. 

④ 이 전시실에서 역사 기록의 절차에 대해 알 수 있다.

Một số từ vựng chính:

1) 역사서: Sách lịch sử

2) 전시: Trưng bày

3) 강조하다: Nhấn mạnh

4) 밝히다: Làm rõ, làm sáng tỏ

5) 편찬된 역사 자료: Tài liệu về lịch sử được biên soạn

6) 입장하다: Vào cửa, vào phòng

7) 기록하다: Ghi chép

8) 역사 기록의 절차: Trình tự ghi chép về lịch sử.

Chúng ta đi vào dịch các đáp án:

35. 남자는 무엇을 하고 있는지 고르십시오. Hãy chọn câu xem nhân vật Nam đang làm gì?

조선 시대 역사에 대해  설명하고 있다. Đang giải thích về sách lịch sử thời đại Chosun

더 많은 역사 자료 전시를 요청하고 있다. Đang yêu cầu trưng bày nhiều tài liệu lịch sử hơn.

역사 교육 프로그램의 필요성을 강조하고 있다. Đang nhấn mạnh tính cần thiết của chương trình giáo dục lịch sử.

조선 시대 기록 문화 전시의 의의를 밝히고 있다. Đang làm rõ ý nghĩa của việc trưng bày văn hóa ghi lại thời đại Chosun.

→ Các bạn nghe lại bài nghe và thử đưa ra đáp án lại lần nữa xem!

36. 듣은 내용으로 맞는 것을 고르십시오. Hãy chọn đáp án đúng với nội dung bạn đã nghe qua.

조선 시대에 편찬된 역사 자료는 수가 많지 않다. Tài liệu về lịch sử được biên soạn vào thời đại Chosun số lượng không nhìu.

이 전시실에 어린이나 학생들은 입장할 수 없다. Các em học sinh hoặc trẻ em không thể vào phòng trưng bày.

조선 시대에는 완이 직접 역사를 기록하기도 하였다. Vào thời đại Chosun, hoàng đế đã trực tiếp ghi chép lại lịch sử.

이 전시실에서 역사 기록의 절차에 대해 알 수 있다. Có thể biết về trình tự ghi chép về lịch sử tại phòng trưng bày này. → Các bạn nghe lại bài nghe và thử đưa ra đáp án lại lần nữa xem!

Nội dung full bài nghe:

Bạn còn phân vân đáp án 2 câu trên vì nghe vẫn chưa bắt chọn nội dung thì xin mời các bạn tiếp tục xem full nội dung bài nghe bên trên như sau:

남자 : 오늘 이렇게 우리 도서관의 역사 전시실 개관을 알리게 되어 기쁩니다. 이 전시실은 조선 시대의 기록 문화를 교육할 목적으로 마련되었습니다. 조선은 세계적으로 가장 많은 기록 자료를 남긴 나라였습니다. 왕도 역사 기록을 볼 수 없었을 만큼 객관적인 기록과 보관에 큰 노력을 기울였습니다. 새로 문을 연 역사 전시실은 조선 시대 역사관과 기록 절차, 보관 방법, 대표적인 역사 자료들을 전시하고 있습니다. 이 공간이 시민들과 청소년들을 위한 역사 교육의 장으로 널리 이용되기를 기대합니다.  Và để kiểm chứng thêm 1 lần cuối, bạn có thể bấm Xem bản dịch bên dưới, để hiểu 100% bài nghe nhé.

ㅡXem bài dịchㅡ

Nam : Tôi rất vui vì có thể cho mọi người biết về phòng trưng bày lịch sử trong thư viện của chúng tôi. Phòng trưng bày này đã được chuẩn bị nhằm mục đích giáo dục về nền văn hóa đã được ghi chép trong thời đại Chosun. Chosun là quốc gia đã để lại nhiều tư liệu nhất trên thế giới. Và đã hết sức nỗ lực vào việc bảo quản và ghi chép lại lịch sử một cách khách quan đến cả Vua cũng không xem được ghi chép về lịch sử. Phòng trưng bày lịch sử đã mở cửa và đang trưng bày nhiều tài liệu lịch sử tiêu biểu, phương pháp bảo quản, văn bản và quan điểm lịch sử thời đại Chosun. Không gian này tôi mong rằng sẽ được sử dụng rộng rãi làm địa điểm giáo dục về lịch sử dành cho thanh thiều niên và người dân.

→ Toàn bộ nội dung bên trên được Blog trích từ cuốn Cẩm nang luyện thi Topik II 듣기 của tác giả Cô Châu Thùy Trang. Bạn nào đang sống học tập làm việc tại Hàn muốn mua sách này để ôn cày Topik cho kì sắp tới thì nhắn cho mình vào số điện thoại 010.5629.5807 nhé ( thời gian hành chính mình cũng đi làm nên hơi khó nghe điện thoại riêng các bạn cứ để lại tin nhắn về mình liên lạc lại nhé). → Một bộ sách ôn thi Topik gồm 2 cuốn chính: ① Bộ 읽기: 23.000원 – Học 80 ngữ pháp quan trọng thường gặp trong đề thi đọc Topik II – Học cách làm đề qua các đề thi Topik 읽기 thực tế đã thi – Củng cố từ vựng. – Bonus tặng kèm sách sổ tay từ vựng 읽기. ② Bộ 듣기: 23.000원 – Học 80 ngữ pháp quan trọng thường gặp trong đề thi nghe Topik II – File nghe đính kèm – Học cách làm đề qua các đề thi Topik 듣기 thực tế đã thi – Củng cố từ vựng. – Bonus tặng kèm sách sổ tay từ vựng 듣기. → Bộ sách được đánh giá ngắn gọn dễ hiểu phù hợp cho các bạn bắt đầu học ôn thi Topik, giúp các bạn nhanh đỗ Topik 3.4 một cách nhanh nhất.

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tiếng Hàn , Topik - Tài liệu học tập và các câu chuyện bên lề.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: