Luyện đọc hiểu đoạn văn tiếng Hàn ngắn – Bài 14

Blogkimchi.com – Mời các bạn cùng đọc hiểu và học một số từ vựng tiếng Hàn rút ra từ bài đọc sau đây nhé (nội dung bài đọc này được blog trích trong sách ôn thi topik của tác giả Châu Thùy Trang) nếu bạn có nhu cầu đặt mua sách hãy liên hệ cho Blog qua Fanpage @Blogkimchi.com. Đầu tiên là nội dung bài đọc: 요즘 젊은 층의 대화에서는 말을 줄여 쓰거나 새로운 단어를 만들어 사용하는 등의 통신 언어가 많이 사용되고 있다. 통신 언어는 원래 인터넷 채 팅이나 게시판. 문자 메시지 등에서 사람들이 보다 빠르고 편리하게 의사 소 통을 하기 위해 만들어 사용하는 말들이었다. 그런데 요즘은 젊은 층의 일 상적인 대화에서도 그러한 통신 언어가 흔히 사용되고 있는 것이다. 신문이 나 인터넷 뉴스 등에서 젊은 층의 잘못된 언어 사용 문제가 도마에 오르는 경우가 많은데 대부분 언어 규칙에서 벗어난 표현을 마음대로 만들어 사용하는 것과 관계가 있다. 따라서 가능하면 문자 메시지 나 인터넷 상에서도 바른 언어를 사용해야 하며 특히 통신 언어로서 만들어진 것을 일상적인 언어생활에서 남용하는 일이 없도록 노력해야 한다. Một số từ vựng & biểu hiện ngữ pháp trong bài – Các bạn nhấp vào từ để xem nghĩa:

젊은 충

통신언어

새로운 단어를 만들다

의사소통

잘못되다

흔히

바른 언어를 사용하다

남용하다

도마에 오르다

낯을 가리다

눈 감아주다

도마에 오르다

낯을 가리다

눈 감아주다

N+ 에서 벗어나다: Không theo cái gì N+ 로서: Với tư cách là Nội dung bài dịch hoàn chỉnh, cách bạn tham khảo:

Gần đây trong những đoạn hội thoại của giới trẻ thì ngôn ngữ truyền thông đang dùng như: nói giảm từ ngữ hoặc chế ra từ ngữ mới vv . . đang được sử dụng rất phổ biến. Ngôn ngữ truyền thông Vốn là những ngôn từ tạo nên nhằm giúp mọi người hiểu nhau nhanh và tiện lợi hơn trên các phương tiện như tin nhắn, bảng thông báo hoặc chat trên mạng xã hội. Thế nhưng gần đây, ngôn ngữ truyền thông hầu như đang được sử dụng trong giao tiếp thường ngày của giới trẻ. Có nhiều trường hợp (đưa vào làm đề tài tranh cãi) do vấn đề sử dụng từ của giới trẻ bị sai nên bị đưa lên báo chí và tin thời sự mạng xã hội phần lớn là do liên quan đến việc họ sử dụng các cách diễn đạt tự chế trái ngược với quy tắc ngôn từ. Theo đó, nếu có khả năng chúng ta cần phải sử dụng ngôn ngữ chính xác dù là trên mạng internet hay tin nhắn , đặc biệt cần phải nỗ lực để không xảy ra việc lạm dụng ngôn ngữ được chế ra từ ngôn ngữ truyền thông vào trong cuộc sống ngôn ngữ thường ngày.

Bài đọc đến đây là kết thúc. Rất vui vì bạn đã theo dõi hết bài đọc này. Hẹn gặp lại các bạn vào bài đọc lần sau tại – Blogkimchi.com.

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Chia sẻ cách làm Blog.web bán hàng cho các bạn tập bán hàng Online.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: